Plānotā infrastruktūra

Parametrs

Rādītājs

Piestātņu skaits

Trīs piestātnes ar kopējo garumu 618 m, nodrošinot iespēju uzņemt vismaz divus pasažieru un/vai kruīza kuģus vienlaicīgi

Dziļums pie piestātnēm

-10,5 m

Apgriešanās baseina platums

līdz 460 m

Teritorija

līdz 20 ha

Piekļuve ar sabiedrisko transportu

Sākotnēji tiek nodrošināta piekļuve ar sabiedrisko autotransportu (autobusu), perspektīvā attīstot tramvaja satiksmi līdz ēkai

Projekta ieceres realizācijas indikatīvais grafiks

  • 2018. gads – Rīgas dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādi EO dienviddaļai
  • 2019. gads – izstrādāts skiču projekts; lokālplānojuma izstrādes posms
  • 2020. gads – lokālplānojuma saskaņošana; privātā partnera un Rīgas brīvostas pārvaldes MOU noslēgšana
  • 2021. gads – Eksportostas zemesgabala apsaimniekošanas plāns; priekšizpētes projekts, termināļa skiču projekta izstrāde
  • 2022. gads – projekta plānošana, Brīvostas darba grupas izveide
  • 2023. gads – lokālplānojuma apstiprināšana Rīgas domē; arhitektoniskais konkurss; termināļa finansējuma piesaiste, publiskie iepirkumi
  • 2024. gads – projektēšana
  • 2025. - 2026. gads – būvniecība
  • 2027. gads – pasažieru osta uzsāk darbu; būvniecības pabeigšana un jaunā termināļa darbības uzsākšana

Citas prasības

Riga Ropax Terminal organizēts termināļa ēkas arhitektoniskais konkurss, nodrošinot apmeklētājiem nepieciešamo funkcionalitāti un ēkas iekļaušanos Rīgas pilsētas vizuālajā tēlā