Teritorija

Pašreizējā izmantošana

Ēka, kuru plānots pārbūvēt Riga Ropax Terminal  termināļa vajadzībām, šobrīd tiek izmantota kā noliktava piegulošajā teritorijā esošajam kravu pārkraušanas terminālim. 

2020. gadā attiecīgā ēka pārtapa par Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles RIBOCA2 mājām, saspringtajā Covid-19 risināšanas laikā, pastāvot dažādiem pārvietošanās ierobežojumiem, piedāvājot modernās mākslas gurmāniem nebijušu pieredzi. Īpaši jāatzīmē tas, ka RIBOCA2 norises laikā tika uzņemta arī filma, kas jau piedzīvoja pirmizrādi 2021. gada oktobrī. 

Savukārt piegulošajā teritorija Eksporta ostā pagaidām tiek izmantota kā atklātā tipa kravu laukums.

Labiekārtojums

Plānotais teritorijā:
• biroju ēka
• tirdzniecības un pakalpojumu objekti
• tūrisma, atpūtas, kultūras, sporta, izglītības un zinātnes objekti
• labiekārtota ārtelpa

Teritorijas funkcionalitāte – jaukta centra apbūve un tehniskā apbūves teritorija
Projekta ietvaros paredzēta teritorijas attīstība gan attiecībā uz pasažieru un RO-RO kravu apstrādi, integrējot teritorijā prāmju līnijai, RO-RO kuģu līnijai un kruīza kuģu pasažieriem nepieciešamo infrastruktūru, gan ar šo funkciju saistītu apbūvi (autostāvvietas, degvielas uzpildes stacija), gan nesaistītu apbūvi – komercapbūvi. 

Pasažieru termināļa teritorijā kuģu apkalpošanas vajadzībām tiks pilnveidota akvatorijas un krasta infrastruktūra, veicot padziļināšanu pie piestātnēm līdz 10,5 m atzīmei, paplašinot apgriešanās baseinu līdz 460 m (lai apkalpotu kruīzu kuģus ar garumu virs 300m). Tiks veikta arī piestātņu rekonstrukcija, aprīkojot tās ar modernam pasažieru terminālim vajadzīgo infrastruktūru. Projekta ietvaros tiks izvērtēts tehniski ekonomiskais pamatojums šādai piestātņu papildus funkcionalitātei – krasta elektroapgāde, automātiskā tauvošanās sistēma un LNG sistēmas izbūve.  Teritorijā pie EO-7 un EO-8 pārsvarā būs stāvvietas/ piebraucamie ceļi.

Kvalitatīva, pieejama, labiekārtota, mūsdienīga ārtelpa 
Kā labiekārtojuma elementus teritorijas apstādījumu vai gājēju ceļu zonā plānots izmantot vēsturisko akmens bruģi, to kombinējot ar mūsdienīgiem ceļu ieseguma materiāliem. 

Eksportostas līča gājēju promenāde
Plānotā gājēju promenāde gar Eksportostas līča (Daugavas) krastmalu ir publiskās ārtelpas teritorija ar prioritāti gājējiem un velosipēdistiem, kas rezervēta, lai nodrošinātu piekļuvi Daugavas Eksportostas līcim, un noteikta kā tehniskās publiskās infrastruktūras attīstības un būvniecības vajadzībām nepieciešamā teritorija.

Zaļās zonas risinājumi
Teritorijā paredzēti dažādi zaļās zonas risinājumi un minimālais brīvās zaļās zonas rādītājs 10-30% apmērā. Zaļo zonu iecerēts veidot kā būtisku daļu no Ropax termināļa ēkas ārtelpas, nodrošinot brīvu kustību gājējiem un velobraucējiem.

Atpūtas zonas 
Ropax termināļa ēkai piegulošajā teritorijā plānots izveidot veselības un fizisko aktivitāšu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu. Tāpat iecerēts izveidot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu. 

Papildfunkcijas

Autovadītājiem
Piekļuve teritorijai tiek plānota no Eksporta ielas. Auto stāvvietas plānots veidot RoPax teritorijā, ārpus ielu teritorijas, paredzot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa autostāvvietas.

Gājējiem un velosipēdistiem
Plānotais gājēju un velosatiksmes kustības koridors ir daļa no vienotas gājēju promenādes gar Daugavu ar noslēgumu pie Eksporta ielas, kā publiski pieejamu, nepārtrauktu publiskās ārtelpas joslu bez nožogojuma.

Sabiedriskā transporta lietotājiem
Atbilstoši lokālplānojumam ir iecerētas tramvaja trases izmaiņas un galapunkta izbūve pie Riga Ropax Terminal, kas ne vien nodrošinātu ērtu savienojumu starp Ropax termināli un Rīgas centru, bet arī savienotu trīs Rīgas pilsētā esošos pasažieru infrastruktūras objektus – starptautisko lidostu "Rīga", Centrālo staciju (RailBaltica) un Riga Ropax Terminal.