Projekta statuss

2027

Pasažieru osta uzsāk darbu

Būvniecības pabeigšana un jaunā termināļa darbības uzsākšana

2025 - 2026

Būvniecība

2024

Projektēšana

2023

Termināļa finansējuma piesaiste

Lokālplānojuma apstiprināšana Rīgas domē
Arhitektoniskais konkurss
Publiskie iepirkumi

2022

Projekta plānošana

Brīvostas darba grupas izveide 

2021

Eksportostas zemesgabala apsaimniekošanas plāns

Priekšizpētes projekts, termināļa skiču projekta izstrāde

 

2020

Lokālplānojuma saskaņošana

Privātā partnera un Rīgas brīvostas pārvaldes MOU noslēgšana

2019

Izstrādāts skiču projekts

Lokālplānojuma izstrādes posms

2018

Rīgas domes noteikumi par EO teritorijas izmantošanu

Rīgas dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādi EO dienviddaļai