Trauksmes celšana

Cel trauksmi, ja savā darbavietā pamani darbības, kas rada aizdomas par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. 

Cel trauksmi par:

 • amatpersonu/darbinieku bezdarbību, nolaidību vai amata stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

 • korupciju

 • krāpšanu

 • finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu

 • izvairīšanos no nodokļu samaksas

 • sabiedrības veselības apdraudējumu

 • būvniecības drošības apdraudējumu

 • vides drošības apdraudējumu

 • darba drošības apdraudējumu

 • sabiedriskās kārtības apdraudējumu

 • cilvēktiesību pārkāpumu

 • pārkāpumu iepirkumu jomā

 • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā

 • konkurences tiesību pārkāpumu

Kā celt trauksmi?