Ar jaunu pasažieru termināli ieguvēji būtu visi

06.12.2022

Sabiedriskajā telpā aizvien lielāku aktualitāti iegūst jautājums par jauna pasažieru termināļa nepieciešamību. Un tā arī ir, Rīgai jau sen ir nepieciešams jauns pasažieru un arī ro-ro (roll-on/ roll-off) terminālis. Iemesli ir neskaitāmi.  

Varam sākt ar tehniskajiem apsvērumiem – šobrīd Pasažieru osta fiziski nevar uzņemt visus kuģus infrastruktūras limitu dēļ (gan apgriešanās baseina, gan piestātņu skaita un dziļuma pie piestātnēm dēļ). Teju piektā daļa  kruīza kuģu apstājas Daugavas kreisajā krastā beramkravu terminālī. Pie praktiskiem argumentiem nemaz neminēsim estētiskās pievilcības aspektus, esošais pasažieru terminālis ir gan vizuāli, gan funkcionāli savu laiku nokalpojis. Rīgai ir nepieciešama jauna ūdens ceļotāju vizītkarte, pasažieriem – moderns un daudzfunkcionāls terminālis. Tieši tas arī ir dienaskārtībā – radīt jaunu pasažieru un ro-ro kravu termināli Rīgai līdz 2026. gadam, ja lēmumpieņēmēji nevilcināsies. 

Terminālis jūras ceļotājiem ir pirmā Rīgas vizītkarte, pirmā lokācija, kas reprezentē pilsētu. Mums ir jādomā par to, lai parādām sevi kā inovatīvu un daudzsološu Eiropas ostas pilsētu. Pasaules prakse rāda, ka esošu ostu ēku pārveide un pārbūve ar mērķi radīt mūsdienīgus un autonomus pasažieru termināļus, attīsta attiecīgo pilsētas daļu, sniedzot gan ekonomisku pienesumu, gan starptautisku atpazīstamību, gan, ne mazāk svarīgi, labiekārtotu vidi attiecīgās apkaimes iedzīvotājiem. Šāds attīstības koncepts ir par pamatu arī jaunajam terminālim.  

Jauns pasažieru terminālis iezīmētu Daugavas ūdensceļu un Rīgas ostu jaunā, Eiropas standartiem atbilstošā kvalitātē. Aplēses rāda, ka Rīgā ar jaunu pasažieru termināli gadā varētu sagaidīt līdz pat 150 kruīza kuģiem un 540 kuģiem pasažieru pārvadājumos un kravu segmentā. Kopumā pirmajā jaunā termināļa darbības gadā varētu tikt uzņemti aptuveni 800 000 pasažieru. Neņemot vērā vien acīmredzamo nepieciešamību pēc jauna pasažieru termināļa, ir veikta arī tirgus priekšizpēte. Salīdzinājumā ar jau iepriekš apkalpoto pasažieru skaitu prognozēts, ka pasažieru pieaugums būtu 5% gadā, audita kompānijas Deloitte Latvia prognoze – 8%.

Ko Rīgai nozīmē ūdenstransporta tūristu skaita pieaugums? Jaunas darbavietas ne vien pašā pasažieru terminālī, ar to saistītajā infrastruktūras attīstībā un termināļa pakalpojumu klāsta nodrošināšanā, bet arī lielākajos tūrisma objektos Rīgā un Pierīgā. Rīga var kļūt ne vien par tranzīta ceļu tūristiem, bet arī par patīkamu galamērķi, kur pavadīt vairākas dienas. Ilgtermiņā Rīgai būtu iespēja arī attīstīt mājas ostu kādai no kruīzu līnijām.

Tiklīdz kāda kruīza līnija izrāda interesi par galamērķi, veicot ekonomisko un ģeopolitisko faktoru izvērtēšanu, tā dzīvotspēja ir atkarīga no konkrētā galamērķa piedāvājuma, tostarp infrastruktūras un pieejamības. Ar jaunu termināli Rīga nākotnē piedāvātu augstu pilsētas daļu savienojamību, nostiprinot sauszemes, gaisa un ūdens satiksmi. Arī Rail Baltica projekta attīstība rada nepieciešamību pēc moderna pasažieru termināļa, kas kļūtu par vienu no trim Rīgas mobilitātes balsta mezgliem. 

Šobrīd starp Rīgas Brīvostas pārvaldi un jaunā projekta, pasažieru un ro-ro kravu termināļa, attīstītāju noslēgts nodomu protokols nolūkā izveidot jaunu pasažieru un kruīza kuģu, kā arī ro-ro kravu apkalpošanas termināli. 2018. gadā tika uzsākta “RoPax” projekta teritorijas daļas lokālplānojuma izstrāde. Šī gada oktobrī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome ir atbalstījusi Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju virzībai uz publisko apspriešanu. Projekta attīstītāji ir gatavi nākamajiem soļiem, taču ir nepieciešama aktīvāka iesaiste arī no lēmumpieņēmēju puses.   

Neatkarīgi no tā, kā ūdens ceļotāji un kruīza braucienu operatori izvēlēsies Rīgu, pilsētai, izveidojot jaunu pasažieru termināļa projektu, ir potenciāls ilgtermiņā kļūt par pieprasītu ūdens tūrisma galamērķi. Jauns pasažieru terminālis radītu vienotu pasažieru infrastruktūru, uzlabojot gan pārvietošanos ikdienā no punkta uz punktu, gan arī palīdzētu ceļotājiem ātrāk un ērtāk ierasties Rīgā. Rīga ir ūdens pilsēta, mums ir laiks šo potenciālu sākt izmantot.


 

Atpakaļ