Izsludina jaunā pasažieru termināļa arhitektonisko konkursu

18.12.2023

Riga Ropax Terminal” izsludina atklātu metu konkursu par jauna pasažieru un ro-ro kravu termināļa vīziju. Metu iesniegšana paredzēta līdz 2024. gada 25. martam, atvēlot arhitektiem 14 nedēļas ieceres iesniegšanai.

2023. gada jūlijā Rīgas dome apstiprināja Eksportostas dienvidu daļas lokālpānojumu, kas ietver arī jaunā termināļa projekta ieceri un paredz tā realizācijas priekšnoteikumus. Lai tos attiecīgajā lokālplānojumā izpildītu, “Riga Ropax Terminal” izsludina arhitektonisko konkursu ar īpaši atlasītu žūrijas komisiju, kuras sastāvā ietilpst Rīgas domes, Rīgas Brīvostas pārvaldes, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī Latvijas Arhitektu savienības un pasūtītāja deleģētie pārstāvji.

 

“Riga Ropax Terminal” ir uzaicinājusi piedalīties konkursā vairākus ārvalstu arhitektu birojus – Berenblum architects no ASV, ALA Arhitects no Somijas, kā arī R-Konsult no Igaunijas, vienlaikus aicinot metus iesniegt arī citiem interesentiem, kuri atbilst konkursa nolikuma prasībām.

 

Iesniegtos metus vispirms vērtēs tehniskā komisija. Pēc tehniskās komisijas un žūrijas vērtējuma, komisija piešķirs 1.-3.vietu un naudas balvas godalgotajiem metiem. Uzvarētāju paziņošana plānota 2024. gada maija sākumā.

 

Jauns pasažieru terminālis atzīmētu Rīgu Eiropas kruīza ostu kartē, kā arī nodrošinātu modernu un videi draudzīgu prāmju pasažieru apkalpošanu Rīgā un radītu jaunas iespējas ro-ro kravu segmenta attīstībā. Jaunais terminālis atradīsies Eksportostas dienvidu daļā, kā rezultātā tiks samazināta satiksmes intensitāte Rīgas centrā, samazinot arī skaņas un gaisa piesārņojumu. Eksportostas dienvidu daļas lokāplānojums ietver arī terminālim pieguļošās teritorijas attīstību, tajā skaitā sabiedriskā transporta savienojamības uzlabojumus un apkārtnes labiekārtošanu.  

 

Plašāku informāciju par konkursa norisi iespējams iegūt šeit: rrt.metukonkurss.lv, kā arī “Riga Ropax Terminal” mājaslapā: www.ropax.lv.

Sadarbībā ar žurnālu “Ilustrētā Junioriem” 2024. gada februārī plānots arī bērnu skiču konkurss ar mērķi apkopot ģimenēm draudzīgus priekšlikumus, ko potenciāli īstenot pasažieru termināļa ēkā un pieguļošajā teritorijā

Par “Riga Ropax Terminal”

Jaunais “Riga Ropax Terminal”, kas plānots Eksportostas dienvidu daļā, efektīvi apkalpos Rīgas pasažierus vienā no pilsētas trim transporta balsta mezgliem un vienlaikus nodrošinās kvalitatīvas, mūsdienīgas, publiskas komerclietošanas un izklaides iespējas. “Riga Ropax Terminal” viens no mērķiem būs kļūt par kruīza kuģu mājas ostu.

 

Terminālis ietvers papildu infrastruktūru kruīza kuģu apkalpošanai, ar perspektīvu izveidot kruīza līnijas mājas ostu, ar restorānu un kafejnīcu pieejamību apkaimes iedzīvotājiem, ar skaņas un gaisa piesārņojuma samazināšanu pilsētas centrā un drošas pārvietošanās nodrošināšanu. Nākotnes aplēses liecina, ka jaunais terminālis varētu uzņemt līdz 150 kruīza kuģiem un 540 kuģiem gadā pasažieru un kravu segmentā - 360 prāmju līniju kuģu un 180  ro-ro kuģu. Kopumā pirmajā darbības gadā jaunais terminālis varētu uzņemt aptuveni 800 000 pasažieru. 

Atpakaļ