Riga Ropax Terminal kopā ar partneriem iesniedz priekšlikumus Interreg Baltic Sea Region programmai

08.03.2023

Februāra vidū Riga Ropax Terminal sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi kā projekta vadošo partneri, Stokholmas ostu un Klaipēdas ostu ir iesniedzis priekšlikumu Interreg Baltic Sea Region programmai ar mērķi saņemt finansējumu izpētes veikšanai par ekoloģiskās pēdas nospiedumu samazināšanu pasažieru un ro-ro termināļos pilsētas centrā. Izvērstu pieteikumu programmai Riga Ropax Terminal projekta attīstītāji ar partneriem plāno iesniegt marta vidū.

Pasažieru pārvadājumu un ro-ro kravu apstrādes termināļiem, kas atrodas pilsētas centrā, ir liela nozīme ne tikai pasažieru pārvadājumos (tai skaitā, nokļūšanai uz un no termināļa ar privātajām automašīnām, taksometriem un/vai autobusiem), bet arī jūras kravu pārvadājumos. Lai arī pasažieru un ro-ro kravu termināļi kļūst aizvien modernāki, inovatīvāki un to ietekme uz vidi tiek regulēta, termināla darbība, tomēr rada trokšņa un gaisa piesārņojumu, kas ietekmē apkārtējos iedzīvotājus. Tāpēc ir svarīgi rast inovatīvus kuģu radītas ietekmes un atkritumu apsaimniekošanas risinājumus. 

Ierosinātajā projektā tiks risinātas gaisa, trokšņa un notekūdeņu/akvatorijas piesārņojuma problēmas, ko rada pasažieru un ro-ro kravu terminālu darbība. Projektā atklātais ļautu termināļiem paaugstināt dzīves kvalitāti ūdensmalas apkaimē un rast vēl labākus veidus, kā sadzīvot ar videi draudzīgāku pilsētu.

Atpakaļ