Kopā ar Stokholmas ostu iesniegts pieteikums ES fondiem

16.02.2024

2024.gada janvāra beigās Rīgas Brīvostas pārvalde kopā ar partneriem – Stokholmas ostu un SIA “Riga Ropax Terminal” iesniedza pieteikumu CEF (Connecting Europe Facility) finansējuma saņemšanai. Pieteikums vērsts uz ilgspējīgas un multimodālas mobiliātes nodrošināšanu gan Rīgas, gan Stokholmas ostā.

Rīgas Brīvostas pārvalde pieteikuma ietvaros vēlas saņemt finansējumu ED dambja demontāžai un apgriešanās baseina padziļināšanas darbiem, kas nākotnē nodrošinās drošāku navigēšanu Eksporta ostas teritorijā un ļaus uzņemt lielākus pasažieru un kruīza kuģus Ropax termināļa teritorijā.

Stokholmas osta plāno piesaistīt Eiropas finansējumu, lai uzlabotu ostas infrastruktūru krasta elektroapgādes nodrošināšanai. Iecerēts, ka viena no piestātnēm tiks papildus aprīkota ar krasta elektroapgādi – iespēju nodrošināt kuģu darbību ar elektrību, nevis degvielu. Tā rezultātā tiktu samazināta negatīva ietekme uz vidi.

Savukārt Ropax pieteikuma sadaļa vērsta uz detalizēta Ropax termināļa ēkas un pieguļošās teritorijas būvprojekta izstrādi. Proti, 2023.gada 18.decembrī ir izsludināts arhitektoniskais konkurss Ropax termināļa metu iesniegšanai, metu iesniegšanas termiņš – 2024.gada 25.marts. Pēc metu konkursa noslēguma iecerēts slēgt projektēšanas līgumu ar konkursa uzvarētāju par detalizēta būvprojekta izstrādi. Šis būs nākošais solis Ropax termināļa projekta izstrādē.

Kopējais pieteikuma apmērs ir teju 7.5 miljoni EUR, Eiropas Savienība pieteikuma atbalstīšanas gadījumā līdzfinansēs 50% no kopējām izmaksām.

 

Atpakaļ