Līdz metu iesniegšanai atlicis viens mēnesis

21.02.2024

2023.gada 18.decembrī “Rīga Ropax Terminal” izsludināja metu konkursu jauna Ropax termināļa un pieguļošās teritorijas vīzijai.

Atgādinām, ka saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto Eksporta ostas Dienvidu daļas lokālplānojumu arhitektoniskajā konkursā jāuzaicina vismaz trīs dalībnieki. Šajā metu konkursā par uzaicinātajiem dalībniekiem ir izvēlēti ārvalstu arhitektu un projektēšanas biroji – R-Konsult (Igaunija), Berenblum Architects (ASV) un Ala Architects (Somija). Interesi par dalību metu konkursā šobrīd ir izrādījuši arī vairāki citi interesenti gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Metu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25.marts. Metu izvērtēšana un rezultātu paziņošana plānota līdz 2024.gada maija vidum.

Plašāka informācija par metu konkursa norisi pieejama šeit: https://rrt.metukonkurss.lv/ , kā arī “Riga Ropax Terminal” mājas lapā.

Atpakaļ