Jaunumi

Apstiprināts Eksportostas lokāplānojums

12.07.2023
Jūnija izskaņā Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Eksportostas lokāplānojums, kas ietver arī Riga Ropax Terminal attīstības projektu.

Rīgas un Stokholmas ostas sadarbosies ES finansējuma apguvē

15.06.2023
Rīgas brīvostas pārvalde, Riga RoPax Terminal un Stokholmas osta sadarbības stiprināšanai vakar, 14. jūnijā, parakstīja saprašanās memorandu. Memorands paredz apvienot spēkus efektīvākai ES finansējuma apguvei un turpmākai sadarbībai, kopā piesakoties ES finansējuma saņemšanai projektiem, kas vērsti uz ostu darbības ietekmes uz vidi un klimatu mazināšanu pasažieru termināļu apkārtnē abās galvaspilsētās. Sadarbības mērķis ir izveidot ilgtspējīgu pamatu, lai nākotnē spētu atjaunot nozīmīgu jūras transporta maršrutu starp kaimiņvalstīm un nodrošināt klimata neitralitāti.

Iesniegts pieteikums ES finansējuma saņemšanai Ropax projekta izpētēm Rīgas ostā

06.06.2023
Riga Ropax Terminal sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi kā projekta vadošo partneri, Stokholmas ostu, Klaipēdas ostu, Stokholmas pilsētu un Vismāras Lietišķo zinātņu, tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un dizaina augstskolu iesniedza pieteikumu Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās (Interreg Baltic Sea Region) sadarbības programmai. Mērķis ir saņemt finansējumu izpētes veikšanai par ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanu pasažieru un ro-ro termināļos pilsētas centrā trijās ostās – Rīgā, Klaipēdā un Stokholmā – pētot gaisa, skaņas un notekūdeņu piesārņojumu.
2 / 6